Ganiha, samtang nag sige ko’g tutok sa blanko nga papel, naghinaot nga adunay masulat para sa akong blog, akong namatikdan nga ang tinggog sa akong utok nag sige ra’g iniglis. Istreyt pa kaayo, yati ra, ug british accent pa jud!
Mao nga ako nihunong kadali sa paghuna-huna kabahin si gisulat nga artikulo, ug namalandong sa akong kasamtangang kahimtang.
Ang pagka-hanas ba sa pinulungang langyaw usa ka pamatuod nga gisalikway ang gindak-an nga pinulungan? Kung ang mga tigulang maglingo-lingo sa matag ininglis sa mga batan-on, kini ba nagpasabot nga ang bag-ong henerasyon nawaan na’g pag-gugma sa binisayang pinulungan?
Subo pamalandungon, apan tinuod kini. Hinay-hinay nang napapas ang binisayang kultura taliwala sa yabag nga sistema sa edukasyon ug padayong pag itoy-itoy sa atong gamhanan sa mga langyaw nga palisaya ug pama-agi. Ang atong kinatibuk-ang kultura miluhod na sa pagbaha sa langyaw nga impluwensya. Apan kini ba ang atong angay basolon, nga kita mismo nga naka-amgo sa niining kahimtang wala man sad nagpakabana? Kung aduna man gani pagpakabana, kulang ra ug huyang ang pagpangusog nga i-asdang ang paggamit sa kaugalingong pinulungan.
Ako usa na sa mga sad-an niini. Aduna’y mga panahon nga nindot akong bati-on samtang ginabasa ang akong sinulat nga ininglis. Ang akong mga ininglis nga balak, sama sa takdol nga bulan sa mingaw nga gabii, apan ang binisaya, sus intawn, murag ok-ok nga nagpahiyom sa ngitngit nga daplin.
Busa sukad karon, akong isaad sa akong kaugalingon nga ibalik ang mga adlaw kung diin ang binisaya nga kultura mangibabaw sa bisaya nga yuta. Sugdan ko kini sa akong kaugalingon, ug hinay-hinay nga ipa-amgo sa ubang mga bisaya.
Apan last na lang kini ha, mag-ininglis sa ko kadale… ahem. You know it’s time to stop and ponder when your command of a foreign language far outstrips that of your local tongue. Sa binisaya pa, imong igit dodong imported.

Leave a Reply